ZAWIAS DO BARKU, KĄT OTWARCIA 180 STOPNI

Code: 3804
  • Add feedback: