RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest firma Global Service Adam Szymczak, z siedzibą w 76-245 Płaszewko, Inwestycyjna 36, która jest operatorem internetowych platform handlowych dostępnych pod adresami: www.g-s.com.pl, www.wnsp.plwww.global-service.com.pl, www.furniture-fittings.eu,

Jak się z z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych – iod@g-s.com.pl

Skąd mamy Twoje dane ?

Pani/Pana dane osobowe otrzymane podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonanymi przez Panią/Pana na allegro (konta wnsp_pl, global-service, homety, okucia-meblowe, w sklepie g-s.com.pl, global-service.com.pl, furniture-fittings.eu czy wnsp.pl oraz otrzymane drogą mailową czy też telefoniczną, te dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Global Service ?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do :

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz dokonywania transakcji;
  • zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem/kontami;
  • realizacji umów;
  • obsługi zgłoszeń do nas kierowanych;
  • kontaktowania się z Panią/Panem;
  • celów podatkowych i rachunkowych gdyż przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Pracownicy firmy Global Service Adam Szymczak, uczestniczący w realizacji zlecenia

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez firmę Global Service Adam Szymczak (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy